پارچه مانتویی حریر ریش ریش – رنگ سبز

۸۵,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: لخت
 • کاربرد: مانتویی -شومیز -شال و روسری
 • جنس: حریر
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ: سبز

پارچه مانتویی حریر ریش ریش – رنگ زرد

۸۵,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: لخت
 • کاربرد: مانتویی -شومیز -شال و روسری
 • جنس: حریر
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ: زرد

پارچه مانتویی حریر ریش ریش – رنگ طوسی

۸۵,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: لخت
 • کاربرد: مانتویی -شومیز -شال و روسری
 • جنس: حریر
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ: طوسی

پارچه مانتویی حریر ریش ریش – رنگ مشکی

۱۱۰,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: لخت
 • کاربرد: مانتویی -شومیز -شال و روسری
 • جنس: حریر
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ: مشکی

پارچه مانتویی حریر ریش – رنگ مشکی

۱۱۰,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: لخت
 • کاربرد: مانتویی -شومیز -شال و روسری
 • جنس: حریر
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ: مشکی

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ سیاه (مشکی)

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ:مشکی

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ مسی

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ:مسی

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ آبی کاربنی

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: درجه یک و عالی
 • رنگ:آبی کاربنی

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ کالباسی (صورتی)

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: رجه یک و عالی
 • رنگ: کالباسی

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ سبز

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: رجه یک و عالی
 • رنگ:سبز 

پارچه مخمل کبریتی درشت – رنگ خردلی

۸۸,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • ایستایی: متوسط
 • کاربرد: مانتویی وپالتویی
 • ضخامت: پاییزی و زمستانی
 • جنس: مخمل کبریتی درشت
 • کیفیت: رجه یک و عالی
 • رنگ:خردلی

پارچه سوییت پشت غواصی (مخمل – قهوه ای پلاتینیومی)

۸۹,۰۰۰ تومان برای هر متر
 • ساختاری ظریف
 • ایجاد جلوه ای طبیعی
 • مقاوم در مقابل رطوبت و عرق
 • رنگ: پلاتینیومی (بسیار شیک) کد رنگ 916364